När blodrosen slår ut

”Mats Berggrens roman är en annorlunda, frustande vital, lika rolig som allvarlig arbetarskildring som inte tyngs av några övertydliga mer eller mindre tillrättalagda budskap. Allt sådant har fått vika till förmån för människor på gott och ont, besvikna, glada, ledsna, arga, kåta. Det är, kort sagt, som livet självt.”
Owe Österman, Upsala Nya Tidning

”Nät blodrosen slår ut har en storstilad helhetsplan och vågar ta upp flera av arbetarrörelsens ’svåra frågor’ utan att ett ögonblick svika den grundläggande solidariteten.”
Tomas Löthman, Arbetarbladet

Medan han övervakar en verkstad med felfritt arbetande robotar skriver Fjodor Karlsson ner sin familjs historier.

Han berättar om Anton, som gick till Paris år 1906 för att köpa en klänning till sin älskade. Om Samuel, som klädde ut sig till munk för att Socialismens evangelium skulle nå dem som annars aldrig hade lyssnat. Om den föräldralöse Moses, som fick stentavlor med nya och förbättrade budord av en ängel. Om Veikko, som stannade hemma från jobbet för att tala med Gud genom sin musik. Och om många andra.

Av detta väver Fjodor ett nät där han försöker fånga svaret på varför arbetarrörelsen misslyckats med att bygga En Ny Värld.