Skrivarverkstäder

Jag leder ofta skrivarverkstäder både i skolor och på andra håll.

I skolan kan det röra sig om allt från en lektion eller en temadag till att jag återkommer många gånger, ibland till samma klass under flera terminer.

Det vanligaste är att jag kommer till en klass fyra gånger, sammanlagt sex 40-minterslektioner.

Då läser klassen en av mina böcker innan jag kommer. Första gången pratar vi om den och om några av mina andra böcker.

Andra gången låter jag eleverna skriva korta texter under ett dubbelpass. Vi börjar med att de skriver ett ord för att sedan fortsätta med dikter där mitt mål är att de på ett enkelt sätt ska uttrycka sina tankar och känslor.

Tredje gången håller jag en berättarteknisk genomgång där jag lär ut en del av författarnas yrkesknep – hur man får en berättelse spännande m m. Sedan får eleverna börja på var sin berättelse, som de skriver färdig på lektioner när jag inte är där. Lärarna skickar berättelserna till mig, jag läser dem och skriver en personlig kommentar till varje.

Fjärde gången lämnar jag tillbaka berättelserna, kommer med synpunkter som gäller alla, ger tips till dem som vill fortsätta utveckla sitt skrivande och genomför eventuellt någon kortare skrivövning.

Jag har också haft skrivarverkstad på en ungdomsgård.