Författarbesök

Jag kommer gärna till skolor för att träffa skolklasser – från 5:or till gymnasiet.

Vid ett besök på 40-60 minuter pratar jag om mina böcker. Det är viktigt att böckerna finns tillgängliga på skolan – om eleverna läser dem före eller efter besöket spelar ingen roll. Om de har läst en bok innan kan vi samtala om den, om de inte har läst blir besöket förstås annorlunda. Att jag kommer dit gör då ofta att många elever, också de som inte ofta öppnar en bok, får lust att läsa – och det kan vara väl så viktigt.

Jag tar också aulasamlingar och framträdanden på bibliotek, även på kvällstid.

Eftersom vuxenböckerna är arbetarromaner kommer jag gärna till fackföreningar för att tala om dem.